Opening diverse invoertariefcontingenten in de zuivelsector juni 2018

Meer artikelen
kaas

Gepubliceerd op: 18 mei 2018 | Gewijzigd op: 18 mei 2018

Nieuwsbericht 18.039 - Van 1 tot en met 11 juni 2018 uiterlijk om 13.00 uur, kunt u voor diverse invoerregelingen in de zuivelsector invoercertificatenaanvragen voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018.

Voorwaarden voor deelname

Alleen bedrijven die voor het contingentjaar 2018 door RVO.nl erkend zijn om voor de zuivelsector deel te nemen aan de invoerregelingen, kunnen tijdens de inschrijfperiode invoercertificaten aanvragen. Als u erkend bent, dan heeft u hiervan van ons een bevestiging ontvangen. Voor deelname aan de tariefcontingenten voor boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland moet u aanvullend bewijs leveren.

U leest de voorwaarden op de informatiepagina Regelingen invoer zuivel.

Beschikbare hoeveelheden, landen en producten

In de tabel (pdf) in de bijlage vindt u een overzicht van de landen, de nummers van de contingenten, de beschikbare hoeveelheden en de productomschrijvingen met GN-codes.

Te stellen zekerheid

De zekerheid voor een invoercertificaat bedraagt € 35 per 100 kg en deze moet u tegelijk met uw aanvraag voor een certificaat stellen. Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Lees meer over het stellen van uw zekerheid

Sancties bij onjuiste gegevens of bewijsmateriaal

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Geldigheid van het invoercertificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf 1 juli tot en met 31 december 2018.

Toewijzing

Na de aanvraagperiode melden wij  de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie (EC). De EC vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheden. Als de beschikbare hoeveelheid overvraagd is, dan stelt de EC een toewijzingspercentage vast. De hoeveelheden worden eind juni gepubliceerd

RVO.nl maakt alleen een nieuwsbericht na vaststelling van een toewijzingspercentage.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op onze informatiepagina Regeling invoer zuivel.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op:
Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6777 of 088 042 6731
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 6740 of 088 042 5831

Faxnummer en e-mailadres

Wilt u gebruikmaken van het onderstaande e-mailadres en faxnummer voor uw aanvragen en bewijs? De aanvraagformulieren vindt u op de pagina Agrarische producten invoeren op mijn.rvo.nl.

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer: (070) 378 6131

Verzending via e-mail en bijlagen in pdf hebben de voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles.
Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Download:

Service menu right