Opening inschrijving diverse tariefcontingenten rundvlees

Meer artikelen
Argentijnse koeien

Bericht 17.104 Binnenkort kunt u inschrijven voor de volgende invoertariefcontingenten in de rundersector:

 • Importrechten voor het tariefcontingent bevroren rundvlees bestemd voor verwerking in de regeling A en B
  Van 1 t/m 7 december 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u voor dit tariefcontingent aanvragen indienen voor importrechten voor de periode van 1 januari t/m 31 maart 2018.
 • Importrechten voor het tariefcontingent voor de invoer van vers en bevroren rundvlees van oorsprong uit Oekraïne
  Van 1 t/m 7 december 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u voor dit tariefcontingent aanvragen indienen voor importrechten voor de periode van 1 januari t/m 31 maart 2018.
 • Invoercertificaten tariefcontingent Hilton Beef uit de VS en Canada
  Van 1 t/m 5 december 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u voor dit tariefcontingent aanvragen indienen voor invoercertificaten voor de periode december 2017.
 • Importrechten voor levende runderen met een gewicht van meer dan 160 kg (slachtrunderen) uit Zwitserland
  Tot en met 1 december 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u voor dit tariefcontingent aanvragen indienen voor importrechten voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2018.

Beschikbare en aan te vragen hoeveelheden

De beschikbare hoeveelheden per regeling vindt u in de tabel in de download. De aanvraagformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Indienen van bewijs

Vraagt u voor het eerst aan voor één van deze invoerregelingen, dan moet u bewijs inleveren. Welk bewijs dat is, leest u in de betreffende basisregeling.

Wijzigen aanvraag

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van de aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. U vermeldt bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Doet u uw verzoek na 13.00 uur? Dan mogen wij die niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag meer doen voor dat contingent.

Te stellen zekerheid

Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina zekerheid. De hoogte van de zekerheid voor importrecht en invoercertificaat vindt u in de tabel.

Geldigheid van het importrecht en het invoercertificaat
Voor de regeling A en B, rundvlees uit Oekraïne en voor slachtrunderen uit Zwitserland vraagt u in eerste instantie importrechten aan.
De geldigheid van de importrechten en de invoercertificaten staan in de tabel in de download.

Toewijzing

Na toewijzing van het importrecht voor de regeling A en B, rundvlees uit Oekraïne en slachtrunderen uit Zwitserland, kunt u elke werkdag invoercertificaten aanvragen. Momenteel is de verwachting dat de aanvragen voor de genoemde tariefcontingenten volledig worden toegewezen. RVO.nl plaatst geen nieuwsberichten meer over volledige toewijzing op de website tenzij het toewijzingspercentage wijzigt.

Sancties bij het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u de pagina Sancties.

Faxnummer en e-mailadres

Wilt u deze gebruiken voor het indienen van uw aanvraag?
E-mail: basisregistratie@rvo.nl   
Fax: (070) 3786131
Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de pagina Regeling rundersector.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl

 • bij vragen over de regeling: (088) 042 68 50
 • bij vragen over uw aanvraag: (088) 042 67 32
 • bij vragen over uw zekerheid: (088) 042 58 31 of (088) 042 67 40

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Download:

Service menu right