Opening inschrijving granen

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.118 - Op 2 januari 2018 opent een nieuwe tariefcontingentsperiode voor de invoer van granen. Binnen deze contingenten kunt u verschillende soorten granen invoeren uit derde landen zonder of met een verlaagde invoerheffing. Een overzicht van de in te voeren producten vindt u in de tabel onder Download onderaan deze pagina.

Wekelijks aanvragen

Aanvragen voor invoercertificaten voor alle tariefcontingenten kunt u vanaf 2 januari 2018 wekelijks indienen bij RVO.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag vóór 13.00 uur door ons zijn ontvangen. De eerste mogelijkheid om aan te vragen voor de genoemde contingenten sluit op vrijdag 5 januari 2018 om 13.00 uur. De aanvraagformulieren vindt u op mijn.rvo.nl. De voorwaarden voor deelname vindt u op onze pagina Regeling granen.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag voor een invoercertificaat, moet u een zekerheid stellen. Meer informatie over het stellen van een zekerheid vindt u op de pagina Zekerheid.

Geldigheid van de invoercertificaten

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de tweede daaropvolgende maand. Voor alle invoercertificaten geldt dat de geldigheidsduur ervan afloopt op de laatste dag van het betreffende contingentjaar (30 juni of 31 december).

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u onze pagina Sancties.

Contact

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de afdeling Investerings- en marktmaatregelen (IMM) van RVO.nl naar de onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen over de regeling of dit nieuwsbericht: 088 042 68 50
Vragen over uw anvraag en/of bewijs: 088 042 67 58 of 088 042 67 55
Vragen over (het stellen van) zekerheden: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Bankgaranties kunnen gemaild worden naar: fencbankgaranties@rvo.nl

Faxnummer en e-mailadres voor het indienen van uw aanvraag

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van het e-mailadres en faxnummer van de afdeling IMM:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Verzending via e-mail heeft de voorkeur.

Meer informatie

De algemene voorwaarden en bepalingen van deze tariefcontingenten vindt u in de Basisregeling invoer granen (pdf) en op de pagina Regeling granen.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right