Opening inschrijving invoercertificaten paddenstoelenconserven

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.111 - Van 2 t/m 8 januari 2018 kunt u inschrijven voor invoercertificaten voor de invoer van conserven van paddenstoelen uit derde landen. Binnen deze invoerregeling kunt u de producten met een verlaagde invoerheffing invoeren.

Beschikbare en aan te vragen hoeveelheden

  • China: 30.400 ton (contingent 09.4157 voor traditionele importeurs en 09.4193 voor nieuwkomers).
  • Overige landen: 5.030 ton (contingent 09.4158 voor traditionele importeurs en 09.4194 voor nieuwkomers).
    Het gaat om conserven van paddenstoelen van het geslacht Agaricus van de GN-codes 0711 51 00, 2003 10 20 en 2003 10 30.

Nieuwe en traditionele importeurs

U kunt als traditionele importeur aanvragen als u:
  1. in 2 van de 3 voorgaande kalenderjaren conserven van paddenstoelen heeft ingevoerd in de EU en
  2. in het jaar voorafgaand aan uw aanvraag 100 ton verwerkte groente- en fruitproducten heeft ingevoerd in de EU.
Als traditionele importeur mag u 150% van de door u aangetoonde referentiehoeveelheid aanvragen.
 
U kunt als nieuwe importeur aanvragen als u in elk van de 2  kalenderjaren voorafgaand aan uw aanvraag tenminste 50 ton verwerkte groente- en fruitproducten heeft ingevoerd in de EU.
Als nieuwkomer mag u maximaal 1 % van de beschikbare hoeveelheid aanvragen.
 

Aanvragen

De aanvraagformulieren vindt u op Mijn.rvo.nl.
Uiterlijk 8 januari 2018, voor 13.00 uur, moeten wij uw aanvraag en zekerheid hebben ontvangen. De zekerheid bedraagt € 40 per 1.000 kg uitgelekt nettogewicht. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op onze informatiepagina.
In vak 8 van het aanvraagformulier vult u het land van oorsprong in en u kruist het vak Ja aan. U bent verplicht om de paddenstoelenconserven uit dit land in te voeren.
 

Geldigheid van het invoercertificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met de laatste dag van het contingentjaar: 31 december 2018. De certificaten zijn niet overdraagbaar.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname.  Meer informatie vindt u hier.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de Basisregeling invoer conserven van paddenstoelen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

  • Bij vragen over de regeling: 088 04 26850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 04 26731
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 04 26740 of 088 04 25831
Faxnummer en e-mailadres voor het indienen van uw aanvraag:
E-mail: basisregistratie@rvo.nl. Faxnummer is : (070) 3786131.
Verzending via e-mail heeft de voorkeur. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Bij verzending van grotere bestanden moet u gebruik maken van het faxnummer.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Download:

Service menu right