Opening inschrijving invoercertificaten varkensvlees Canada

Meer artikelen
Varkens importeren en exporteren

Bericht 17.088 -Van 2 tot en met 9 oktober 2017, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u aanvragen indienen voor het nieuwe invoercontingent varkensvlees uit Canada. Binnen dit contingent kunt u varkensvlees uit Canada invoeren zonder invoerheffing.

Voorwaarde deelname

U kunt deelnemen aan de regeling als u in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan uw aanvraag, rundvlees of varkensvlees heeft ingevoerd. U mag voor dit kwartaal ook aanvragen als u erkend verwerker bent.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

Voor de periode oktober tot en met december 2017 is 5.014.000 kg beschikbaar. De zekerheid bedraagt € 6,50 per 100 kg karkasgewicht.Stelt u een bankgarantie? Dan gebruikt u het model op de pagina Agrarische producten invoeren, aan de rechterkant onder Formulieren downloaden. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op dezelfde pagina onder het kopje Rechten en plichten.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voor een invoercertificaat staat op mijn.rvo.nl.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer: (070) 378 61 31

Wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Vanaf 1 september 2017 kan dat alleen op de dag van de aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. U vermeldt bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Doet u uw verzoek na 13.00 uur? Dan mogen wij die niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag meer doen voor dat contingent.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie hierover leest u op de pagina Sancties.

Geldigheid  invoercertificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december 2017.

Toewijzing

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland plaatst geen nieuwsberichten meer op de website bij volledige toewijzing.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de tabel onderaan de pagina.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 58 31 of 088 042 67 40
Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right