Opening inschrijving olijfolie uit Tunesïe

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.117 - Vanaf dinsdag 2 januari 2018, uiterlijk 13.00 uur, kunt u wekelijks op maandag en dinsdag 1 aanvraag indienen voor een invoercertificaat voor olijfolie uit Tunesië. Binnen deze regeling betaalt u geen invoerheffing.

Beschikbare hoeveelheid

Op 2 januari 2018 opent het tariefcontingent voor de invoer van ruwe olijfolie van de GN-codes 1509 10 10 en 150 10 90 van oorsprong uit Tunesië. Het volgnummer van het contingent is 09.4032. De laatste mogelijkheid om in 2018 aan te vragen is dinsdag 11 december 2018, uiterlijk 13.00 uur. Het aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl.

Invoercertificaten worden afgegeven totdat de jaarlijks beschikbare hoeveelheid van 56.700 ton is bereikt. U kunt wekelijks op maandag of dinsdag, uiterlijk om 13.00 uur, 1 invoercertificaat aanvragen bij de afdeling IMM van RVO.nl.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen ter hoogte van € 20 per 100 kg. U kunt een zekerheid stellen met een bankgarantie of met een contante storting. vindt u op onzeMeer informatie over het stellen van een zekerheid vindt u op de informatiepagina.

Geldigheid van het invoercertificaat

Het invoercertificaat is geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van het contingentjaar (31 december).

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de Basisregeling invoer olijfolie uit Tunesië (pdf).

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 58 of 088 042 67 55
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Faxnummer en e-mailadres voor het indienen van uw aanvraag

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van het e-mailadres en faxnummer van de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM):

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer is :(070) 378 61 31

Verzending via e-mail heeft de voorkeur.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right