Opening inschrijving rijst april 2018

Meer artikelen
rijstveld in china

Gepubliceerd op: 23 maart 2018 | Gewijzigd op: 23 maart 2018

Nieuwsbericht 18.023 - Van 3 tot en met 16 april 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u een aanvraag voor een invoercertificaat indienen voor diverse contingenten in de sector rijst. U hoeft geen invoerheffing te betalen.

Aanvragen

Het gaat om volwitte en halfwitte rijst van de GN code 1006 30. De contingenten met de beschikbare hoeveelheden vindt u in de tabel in de download (pdf). Voor de contingenten waarbij het land van oorsprong is vermeld, moet u bij uw aanvraag ook een uitvoercertificaat indienen dat is afgegeven door de bevoegde instantie in het land van oorsprong. Een aanvraagformulier voor een invoercertificaat vindt u op mijn.rvo.nl.

U kunt uw aanvraag indienen bij basisregistratie@rvo.nl

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u ook een zekerheid stellen. De zekerheid bedraagt € 46 per ton. Meer informatie over het stellen van de zekerheid vindt u op onze informatiepagina Zekerheid.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met het einde van de 3e daarop volgende maand.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de informatiepagina invoer rijst.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50

Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 77 of 088 042 67 31

Bij vragen over uw zekerheid: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right