Opening inschrijving varkenssector

Meer artikelen
Varkens importeren en exporteren

Gepubliceerd op: 1 juni 2018 | Gewijzigd op: 1 juni 2018

Nieuwsbericht 18.043 - Van 1 tot en met 7 juni 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u inschrijving voor enkele invoerregelingen in de varkenssector.

U kunt aanvragen voor de volgende regelingen:

  • 442/2009: Varkensvlees uit derde landen
  • 2015/2076: Varkensvlees uit Oekraïne (in eerste instantie importrechten aanvragen, na toewijzing invoercertificaten aanvragen)

Beschikbare hoeveelheden en zekerheidstelling

In de tabel in de download vindt u de beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de te stellen zekerheid. Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Aanvragen indienen, wijzigen of intrekken

U vraagt importrechten en/of invoercertificaten aan met de aanvraagformulieren voor varkensvlees op mijn.rvo.nl. Vraagt u voor een regeling voor het eerst aan binnen een contingentjaar? Dan levert u bewijs in. Lees op de pagina Regeling varkenssector welk bewijs u nodig heeft. Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Dat kan alleen op de dag van de aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. U vermeldt bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Doet u uw verzoek na 13.00 uur? Dan mogen wij die niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag meer doen voor dat contingent.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax. U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: (070) 378 61 31

Bewijs

Voor regelingen die in de tabel met een * zijn gemerkt, opent een nieuw contingentjaar waarvoor u mogelijk bewijs moet indienen. Wacht niet tot de laatste dag van de inschrijfperiode, maar stuur uw specificaties en bewijs ruim van tevoren op zodat wij uw aanvragen tijdig kunnen verwerken. Exporten die door de douane buitenwerking zijn gesteld (BWP) gelden niet als referentie.

Toewijzing

De toewijzingen worden tussen 23 en 30 juni 2018 gepubliceerd op de website van de EC.

Geldigheid

De invoercertificaten voor varkensvlees uit derde landen zijn geldig vanaf 1 juli 2018. Voor varkensvlees uit Oekraïne zijn de importrechten geldig vanaf 1 juli tot en met 31 december 2018. De invoercertificaten zijn 30 dagen geldig, vanaf de dag van afgifte.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Meer informatie

Op de pagina Regeling varkenssector vindt u meer informatie over de geldigheid van importrechten en invoercertificaten.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6759 of 088 042 4638
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 6740

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right