Opening tariefcontingent olijfolie Tunesië 2019

Meer artikelen
Olijven

Gepubliceerd op: 20 december 2018 | Gewijzigd op: 20 december 2018

Nieuwsbericht 18.111 - Op 1 januari opent weer een tariefcontingent voor de invoer van olijfolie uit Tunesië. U kunt de olijfolie met een 0-recht invoeren. Let op de afwijkende aanvraagperiode voor de eerste week van 2019.

Aanvragen

Jaarlijks is er 56.700 ton beschikbaar voor olijfolie uit Tunesië van eerste persing van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90. U kunt elke week, maandag of dinsdag tot uiterlijk 13:00 uur, aanvragen. Vanwege de jaarwisseling kunt u voor de eerste week van 2019 een aanvraag indienen op maandag 31 december 2018 of op woensdag 2 januari 2019.

U kunt voor dit contingent niet digitaal aanvragen. Maakt u voor uw aanvraag gebruik van het Word-formulier op mijn.rvo.nl, op de pagina Agrarische producten invoeren. Vergeet niet bij uw relatienummer het 9-cijferige nummer in te vullen. Het verordeningnummer is 1918/2006 en het contingentnummer is 09.4032. U mag 1 aanvraag per week indienen en uw aanvraag mag de beschikbare hoeveelheid niet overschrijden. U kunt uw aanvraag per mail indienen bij basisregistratie@rvo.nl.

Bewijs van handel

Omdat er een nieuw contingentjaar opent, moet u bij uw aanvraag ook bewijs van handel indienen. Met douanedocumenten moet u aantonen dat u in de 12 maanden voorafgaand aan uw aanvraag en in de 12 maanden daaraan voorafgaand, handel heeft gedreven met derde landen in producten die vallen onder de marktordening.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen van € 15 per 100 kilo. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op onze informatiepagina Zekerheid.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6731
  • bij vragen over uw zekerheid: 088 042 5831 of 088  042 4468

Service menu right