Opening tariefcontingenten rijst

Meer artikelen

Nieuwsbericht 17.112 - Op 2 januari 2018 opent een nieuwe tariefcontingentsperiode voor de invoer van rijst. Binnen deze contingenten kunt u verschillende soorten rijst invoeren uit derde landen zonder of met een verlaagde invoerheffing.

Invoercertificaten

Bij de invoer van rijst heeft u een invoercertificaat nodig. In de tabel in de download ziet u wanneer u kunt aanvragen. De aanvraagformulieren vindt u op onze site

Beschikbare hoeveelheden en te stellen zekerheid

De beschikbare hoeveelheden en de hoogte van de stellen zekerheid per groep en het totale bedrag aan zekerheid vindt u in de tabel in de download. Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op de formulierenpagina. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op onze informatiepagina.

Indienen van bewijs

Voor het contingentjaar 2018 moet u bewijs inleveren om invoercertificaten te kunnen aanvragen.
Welk bewijs dit is, leest u in hoofdstuk 4 van de Basisregeling in- en uitvoer sector rijst (pdf).

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname.  Meer informatie vindt u hier.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de Basisregeling in- en uitvoer sector rijst (pdf).
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  • Bij vragen over de regeling: 088 04 26850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 04 26755 of 088 04 26758
  • Bij vragen over de bankgarantie: 088 04 26740 of 088 04 25831

Faxnummer en e-mailadres voor het indienen van uw aanvraag:
E-mailadres en faxnummer van de afdeling IMM zijn:
E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer is :(070) 3786131
Verzending via e-mail heeft de voorkeur. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Bij verzending van grotere bestanden moet u gebruik maken van het faxnummer.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen

Download:

Service menu right