Service menu right

Openstelling SDE++ en verloop voorjaarsronde SDE+ 2020

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 15 september 2020 | Gewijzigd op: 21 september 2020

In de Kamerbrief van 14 september 2020 is aangekondigd dat de Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) opent op 24 november a.s. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE++ is de opvolger van de eerdere SDE+. Van deze subsidieregeling werd veelvuldig gebruik gemaakt.

In de kamerbrief staat ook dat een aantal zaken wijzigt ten opzichte van eerdere kamerbrieven. Zo zijn de basisbedragen voor de CCS lager en bedraagt de openstelling in fase 1 voor 65 €/ton CO2. De SDE++ 2020 gaat van start op 24 november 2020 en sluit op 17 december 2020.

Eindstand voorjaarsronde

Ruim 7.000 projecten hebben een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie SDE+ in het voorjaar van 2020. Voor de voorjaarsronde was een budget van € 4 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg € 4,1 miljard. RVO ontving tijdens de openstelling 7.562 subsidieaanvragen.
De projecten waarvoor een positieve beschikking is afgegeven, hadden een totale waarde van ruim € 3,3 miljard. Hiervan heeft Zon-PV een aandeel van 6.882 projecten, dat 65% van het beschikte budget vertegenwoordigt.
 

SDE voorjaar 2020 beschikkingen

Zon-PV heeft 6.882 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 2.148 mln. Het totaal beschikt vermogen is 3.440 MW en de maximale subsidiabele jaarproctie is 11,8 (PJ/jr).
Biomassa gas heeft 6 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 563 mln. Het totaal beschikt vermogen is 113 MW en de maximale subsidiabele jaarproductie is 3,1 (PJ/jr).
Geothermie heeft 4 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 245 mln. Het totaal beschikt vermogen is 101 MW en de maximale subsidiabele jaarproctie is 2,2 (PJ/jr).
Biomassa warmte en WKK heeft 21 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 202 mln. Het totaal beschikt vermogen is 112 MW en de maximale subsidiabele jaarproductie is 1,9 (PJ/jr).
Windenergie heeft 34 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 134 mln. Het totaal beschikt vermogen is 116 MW en de maximale subsidiabele jaarproductie is 1,3 (PJ/jr).
Zonthermie heeft 63 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 11 mln. Het totaal beschikt vermogen is 29 MW en de maximale subsidiabele jaarproductie is 0,1 (PJ/jr).
Waterkracht heeft 2 beschikte projecten met een totaal beschikt bedrag van € 0,- . Het totaal beschikt vermogen is 0 MW en de maximale subsidiabele jaarprodcutie is 0 (PJ/jr).

Totaal zijn er 7.012 projecten beschikt met een totaal beschikt bedrag van € 3.303 mln. Het totaal beschikt vermogen is 3.911 MW en de maximale subsidiabele jaarproductie is 20,3 (PJ/jr).

Meer weten?