Overheid vraagt uw mening over regeling voor meer schone wegvoertuigen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overheid vraagt uw mening over regeling voor meer schone wegvoertuigen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 13 april 2021 | Gewijzigd op: 14 april 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een regeling voor om de aanbesteding van schone en energiezuinige wegvoertuigen te bevorderen. Zij vraagt hierover uw mening. De consultatie is open tot 12 mei 2021.

De regeling is opgesteld volgens de Europese Richtlijn Schone Voertuigen (Clean Vehicles Directive) en treedt op 2 augustus 2021 in werking.

Doel van de regeling

De regeling heeft als doel de markt voor schone en energie-efficiënte wegvoertuigen te bevorderen. De regeling verplicht elke aanbestedende dienst om bepaalde percentages voertuigen schoon aan te besteden.

Wat wil het ministerie weten?

Het ministerie legt specifiek 3 vragen aan u voor, maar andere input over de richtlijn buiten deze vragen is ook welkom.

  1. In hoeverre ziet u belemmeringen voor het uitvoeren van de opgestelde regeling? Wat voor belemmeringen ziet u?
  2. Wat vindt u van het voornemen van het kabinet om de ambities van de Europese richtlijn verder op te hogen, zodat deze meer in lijn ligt met de doelen uit het Klimaatakkoord?
  3. Vindt u een percentage van 38,5% voldoende? Of vindt u dat er een marge voor lichte voertuigen mag gelden om het doel op nationaal niveau veilig te stellen?

Voor wie?

Het ministerie wil graag input van alle groepen die geraakt worden door de regeling. Dit zijn onder meer alle aanbestedende diensten en bedrijven, waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is. Denk aan overheden en waterschappen, netbeheerders, milieudiensten, ordediensten, onderwijsinstellingen, havens, luchthavens, mijnbouwbedrijven, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).

Ook partijen die indirect geraakt worden door de regeling wordt om hun mening gevraagd. Denk hierbij aan vervoersdiensten als personenvervoerders, openbaar vervoerders en doelgroepenvervoer, diensten voor ophalen van vuilnis en bezorgdiensten over de weg.

Geef uw mening

Geef uw mening tot en met 12 mei op Overheid.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.