PIB-consortium Dutch ATES wint award in New York

Meer artikelen
voorbeeld pagina webtool

Gepubliceerd op: 21 juni 2018 | Gewijzigd op: 21 juni 2018

Dutch ATES, een Nederlands consortium van het programma Partners for International Business (PIB), heeft met haar Geothermal Webtool de Platina Engineering Award gewonnen in New York.

De Geothermal Webtool helpt gebouweigenaren om de potentie van duurzame bodemenergiesystemen voor hun gebouw te bepalen. De Consultancy & Engineering Award is een blijk van 'design achievements of superior skill and ingenuity'.

Warmte-koudeopslag in de VS

Het consortium Dutch ATES gaf opdracht voor de bouw van de Geothermal Webtool. Doel van het consortium is om de techniek van warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem in de VS te vermarkten. WKO is een betrouwbare energiebron, duurzaam, zuinig en comfortabel.

In Nederland is het een financieel haalbare en bewezen techniek. Binnen de VS is de techniek nog nauwelijks bekend, terwijl deze wel toepasbaar is. Met de Geothermal Webtool krijgt WKO meer bekendheid.

Consortium

Binnen Dutch ATES werken de volgende organisaties samen: Over Morgen, ENGIE, Priva, Deltares, gemeente Den Haag, RVO.nl en Energy Transition New York (ET-NY). Het consortium streeft ernaar om nog dit jaar enkele voorbeeldprojecten in de VS te realiseren.

Duurzame gebouwen in New York

De stad New York heeft in 2012 een wet aangenomen om duurzamer energieverbruik te stimuleren. Bij (her)ontwikkelingen van vastgoed moet bekeken worden of toepassing van een duurzaam, geothermisch (op basis van bodemenergie) klimaatsysteem haalbaar is. De stad heeft 2.000 gebouwen in eigendom.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

RVO.nl voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Service menu right