Service menu right

PIB geeft schone energie aan Zuid-Afrikaanse huishoudens

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 7 november 2019 | Gewijzigd op: 13 november 2019

Het nieuwe PIB-programma 'Solid Biomass Opportunities in South Africa', gaat zorgen voor schone energie in Zuid-Afrikaanse huishoudens, en biobrandstoffen in Nederland. Een bedrijvencluster zal met dit programma bijdragen aan een duurzaam gebruik van houtachtige biomassa uit reststromen in Zuid-Afrika.

Op 31 oktober 2019 ondertekenden het PIB-cluster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de PIB-overeenkomst. Naast kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, levert dit ook een winstgevende bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

PIB-cluster

Het PIB-cluster bestaat uit 5 bedrijven: FinCo Fuel, African Clean Energy, Yilkins, Control Union Certifications B.V. en Futerra Fuels. De coördinator is Partners for Innovation. Het cluster wil in Zuid-Afrika de marktkansen verkennen en het Nederlandse marktaandeel vergroten.

Betaalbare, veilige en schone energie

Het PIB-programma richt zich op de valorisatie van houtachtige biomassa uit reststromen uit Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om marktkansen voor het leveren van diensten, kennis en research, technologieën en producten. Ook kan Nederland hierdoor duurzame biomassaproducten afnemen, zoals pellets en biobrandstoffen.

Het doel is om businesscases te ontwikkelen voor pelletfabrieken in Zuid-Afrika. Deze pelletfabrieken alleen al zorgen voor meer dan 1.000 banen, meer mkb-bedrijven, 100 MWth duurzame energie en 200.000 ton CO2-emissiereductie per jaar. Ook leveren zij betaalbare, veilige en schone energie om te koken aan zo’n 25.000 huishoudens met een laag inkomen.

PIB-activiteiten

Binnen het PIB-programma staan de volgende activiteiten op de planning: handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en beursdeelname.

PIB stimuleert ook de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kennisinstituten. Deze activiteiten krijgen steun van Holland Branding, waarbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Ambassade in Pretoria en het Consulaat in Cape Town.

Partners for International Business (PIB)

RVO.nl voert het PIB-programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer informatie of heeft u interesse in deelname neem dan contact op met: