PIB-programma Resilient Cities biedt kansen in Toronto

Meer artikelen

Om klimaatverandering het hoofd te bieden investeert Toronto in infrastructuur en wonen. Vanuit het Partners for International Business (PIB) programma worden Nederlandse bedrijven ondersteund om de kansen op deze Canadese markt te benutten.

Klimaat

Voor de metropool Toronto en omliggende gemeenten (ongeveer 7 miljoen inwoners) zijn de afgelopen en komende jaren miljarden ter beschikking gesteld voor projecten die een antwoord bieden op klimaatverandering. Daarbij wordt vooral gekeken naar de combinatie van intensieve verstedelijking en verouderde infrastructuur.

Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Waterfront in Toronto, veilig wonen aan rivieren, verduurzaming van bestaande gebouwen en groene nieuwbouw.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Een duurzame stad die bestand is tegen extreme weersomstandigheden vraagt om vergaande stadplanning. De Nederlandse geïntegreerde benadering van economische groei, staduitbreiding, natuurbescherming en omgaan met klimaatverandering, kan Canada helpen steden te beschermen tegen klimaatverandering en ze op duurzame wijze te ontwikkelen.

In oktober 2017 heeft een internationaal consortium met daarin PIB-partners Groundwater Technology, de TU Delft en Deltares een opdracht vanuit het Waterfront Toronto gekregen voor de uitvoering van een pilot op het gebied van grondstabilisatie met toepassing van in Nederland ontwikkelde innovatieve kennis.

Partners for International Business

Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven. Dit programma richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

Vanuit het PIB 'Dutch partnership for resilient cities in Canada' hebben Groundwater Technology en Deltares ondersteuning gekregen op de Canadese markt.

Service menu right