PIB-programma Science to Business van start

Meer artikelen

6 Nederlandse bedrijven uit de sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) gaan de komende 3 jaar samen met de Nederlandse overheid de Nederlandse Big Science-industrie beter positioneren bij Big Science-organisaties in Frankrijk en Zwitserland.

Science to Business richt zich vooral op de Big Science-organisaties CERN, ITER en ESRF. Het doel van het programma is de Nederlandse deelname aan Big Science-projecten te vergroten.

Deelnemende bedrijven

Het programma Science to Business werd op maandag 4 december 2017 getekend bij TNO in Delft. Behalve TNO nemen ook VDL, Boessenkool, Demaco, DeRoovers en Mat-Tech deel.

Partners for International Business

Science to Business is een programma van Partners for International Business (PIB). Met Partners for International Business (PIB) wil de Nederlandse overheid een partnerschap sluiten met het bedrijfsleven.

PIB richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie probeert de overheid handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren.

PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de topsectoren Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (waaronder luchtvaart, Logistiek, en Chemie) en op internationaliseringstrategieën die zich richten op specifieke landen (de zogenoemde focuslanden).

 

Service menu right