Service menu right

Pilot voor huizen met slechte funderingen

Meer artikelen
stutten woningen
Gepubliceerd op: 18 juli 2019 | Gewijzigd op: 31 juli 2019

Vanaf 18 juli 2019 kunnen eigenaren van huizen met een slechte fundering in Zaanstad zich opgeven voor een pilot. Het gaat om de pilot: sloop van het hele blok en vervanging door nieuwbouw.

De overheid financiert de pilot. Heeft deze succes, dan volgt uitrol over de hele Metropoolregio Amsterdam.

Samenwerking

Wethouder Songül Mutluer van Wonen en Bouwen in Zaanstad werkt voor deze pilot samen met Bouwend Nederland, de Bouwcampus, de Rabobank en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij bekijken wat een goede manier is om meerdere woningen tegelijk aan te pakken en deze te vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw moet dan meteen ook energiezuinig en toekomstbestendig zijn.

Radicale aanpak funderingsproblematiek

De huizenblokken die in aanmerking komen voor de pilot zijn vooral blokken met achterstallig onderhoud en een slechte isolatie. Voor eigenaren van dit soort woningen betaalt  funderingsherstel zich waarschijnlijk niet terug en lijkt een radicale aanpak een betere optie.

Gratis advies en begeleiding

Deelnemers aan de pilot krijgen gratis advies en begeleiding van professionals vanuit de gemeente Zaanstad en de samenwerkende partners. De kosten en de mogelijkheden om subsidies aan te vragen, worden vooraf inzichtelijk gemaakt. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidie voor extra uitgevoerde energiebesparende maatregelen.

Lees het uitgebreide artikel Blok met slechte fundering? Samen slopen, samen bouwen.