Service menu right

Problemen met certificaten door corona? Dit kunt u doen.

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 3 april 2020 | Gewijzigd op: 03 april 2020

Nieuwsbericht 20.021 – De maatregelen die wereldwijd zijn genomen tegen de coronacrisis leiden tot een aantal problemen bij importeurs. Doordat er veel minder vraag is bij afnemers kunnen invoercertificaten niet meer (volledig) worden benut. Daarnaast kan het voor marktdeelnemers lastig zijn om op tijd een bewijs van handel in te leveren, dat nodig is voor deelname aan een invoerregeling.

Overmacht benutting certificaten en importrechten

Heeft u importrechten of certificaten aangevraagd vóór 15 maart 2020? En kunt u door de maatregelen tegen de COVID-19-crisis uw importrecht of certificaat niet (volledig) benutten? Dan kunt u uw certificaat vóór het einde van de geldigheid terugsturen met een beroep op overmacht. Wij verwerken dan het certificaat zonder verbeurte van de zekerheid.

Vermeld in uw verzoek dat u:

  • een beroep doet op overmacht in verband met de coronacrisis;
  • het certificaat wilt laten verwerken zonder verbeurte van de zekerheid;
Vermeld ook de reden van overmacht en voeg bij uw verzoek toe:
  • als de afnemer de levering afzegt: een kopie van de opzegging;
  • als de vracht niet aangekomen is door problemen bij de leverancier: een kopie van de melding door de leverancier;
  • bij wegvallen van de vraag: een verklaring van de certificaathouder dat hij het verkregen invoercertificaat niet meer wil gebruiken vanwege afzetproblemen door de coronamaatregelen.

Stuur uw certificaten, verzoek en bijbehorende verklaringen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Basisregistratie
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Overmacht op tijd inleveren bewijs aanvraagperiode april 2020

In deze periode kunt u aanvragen indienen voor certificaten en/of importrechten voor knoflook en gezouten pluimveevlees. Douanediensten in andere EU-lidstaten kunnen door de maatregelen tegen het coronavirus in de knel als zij verzoeken behandelen om in- en uitvoeraangiften een handtekening en natte stempel te geven. Daardoor kunt u misschien niet genoeg bewijs van handel aantonen om deel te nemen aan de inschrijving.

Heeft u in een andere EU-lidstaat aangifte gedaan en wilt u dit gebruiken als bewijs van handel voor de inschrijving van knoflook, gezouten pluimveevlees of een andere regeling? Als u niet op tijd een gewaarmerkt bewijs kunt indienen, accepteren wij een kopie van de elektronische aangifte of een kopie van het oorsprongsdocument. Dit geldt wel onder nadrukkelijk voorbehoud van eventueel aanvullende of afwijkende maatregelen van de Europese Commissie.

Wij verzoeken u om per EU-lidstaat een specificatie van de betrokken aangiftenummers mee te sturen. U moet de originelen uiteindelijk wel insturen. Als bij een controle achteraf alsnog blijkt dat de ingediende bewijzen niet kloppen, worden de volledige invoerrechten alsnog in rekening gebracht.

Contact via e-mail

  • Mail uw beroep op overmacht (het liefst als pdf en zonder cc naar individuele medewerkers) naar basisregistratie@rvo.nl.
  • Mail uw digitale bewijs (het liefst als pdf en zonder cc naar individuele medewerkers) naar teaminenuitvoer@rvo.nl.

In- of uitvoer na 28 april 2020

Voor invoer of uitvoer na 28 april 2020, op basis van aanvragen die op of na 16 maart 2020 zijn ingediend, kunt u met de huidige kennis over de coronamaatregelen weten dat er een zeker risico aanwezig blijft. Een beroep op overmacht wordt in deze gevallen op de gangbare manier ingediend en behandeld. Dit betekent dat u in dat geval moet bewijzen waarom er ook in de nieuwe situatie onvoorziene omstandigheden zijn die een beroep op overmacht rechtvaardigen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 042 4638.

Team In- en Uitvoerregelingen doet er alles aan om de normale dienstverlening uit te blijven voeren en certificaten zo snel mogelijk te versturen. U kunt uw documenten naar ons adres sturen. Onze medewerkers blijven bereikbaar op de gebruikelijke telefoonnummers.