Recordaanvraag voor investeren in energiebesparing glastuinbouw

Meer artikelen
kas met planten
Gepubliceerd op: 18 november 2018 | Gewijzigd op: 07 januari 2019

242 glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden hebben in oktober en november subsidie aangevraagd om te investeren in energiebesparing. Dat is een record. Er is genoeg budget voor alle aanvragen.
 

Aantal aanvragen per investering

Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw kunnen glastuinbouwers een bijdrage krijgen omdat zij willen investeren in energiebesparing. Dat kan voor 4 verschillende investeringen. De 242 aanvragen zijn zo verdeeld:

  • 65: tweede energiescherm
  • 64: aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
  • 78: aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
  • 35: luchtbehandelingssysteem

Genoeg budget voor alle aanvragers

Om de energiebesparing extra te versnellen, heeft het Ministerie van LNV het budget voor deze subsidie verhoogd tot € 9,2 miljoen. Een gedeelte hiervan komt uit de klimaatenveloppe. Met dit bedrag kunnen alle aanvragers die voldoen aan de voorwaarden subsidie krijgen. 

Meer informatie over de subsidie

Deze subsidie is onderdeel van het programma Kas als Energiebron. Meer informatie over deze subsidie leest u op de informatiepagina Investeringen in energie glastuinbouw 2018.

Service menu right