Rectificatie nieuwsbericht 24 december 2018

Meer artikelen

Gepubliceerd op: 24 december 2018 | Gewijzigd op: 24 december 2018

Dit is een rectificatie op het nieuwsbericht over de "Kansen in de fruitsector in Kazachstan".

Met betrekking tot het gepubliceerde artikel van RVO van 14 december 2018 "Kansen in de Fruitsector in Kazachstan" worden onder paragraaf "samenstelling cluster" abusievelijk 10 samenwerkingspartners genoemd, te weten:

  • de kennisinstituten Wageningen Universiteit en Research
  • PPO Randwijk
  • Helicon Opleidingen
  • HAS Hogeschool Limburg
  • NAK tuinbouw
  • Vermeerderingstuinen Horst
  • Nederlandse Fruitteelt Organisatie
  • Fruitconsult
  • Delphy
  • Floriade 2022
De bovengenoemde samenwerkingspartners zijn vooraf niet formeel geconsulteerd en zij zijn op geen enkele wijze betrokken bij de RVO-activiteit.

Service menu right