Regeling Vermindering Verhuurderheffing stopt per 1 juli

Meer artikelen
man die dak metselt

Gepubliceerd op: 11 juni 2018 | Gewijzigd op: 11 juni 2018

Als belastingplichtige verhuurder kunt u tot 1 juli 2018 een aanvraag indienen voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV). U krijgt dan fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of transformatie van vastgoed naar woonfunctie.

Tot 1 juli neemt RVO.nl alle aanvragen nog in behandeling. Als uit de beoordeling blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet, handelen we het financieel af.

Er zijn inmiddels voldoende toekenningen gedaan waarmee het beschikbare budget voortijdig wordt uitgeput. Daarom stopt op 1 juli 2018 de Regeling Vermindering verhuurdersheffing (RVV). De aankondiging en achtergrond over het stoppen van de RVV kunt u nalezen in de Kamerbrief.

Naar verwachting komt er een nieuwe heffingsvermindering regeling ten behoeve van de huursector voor het verduurzaming van huurwoningen, Als deze er komt zal deze worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling RVV kwam voort uit het Woonakkoord en maakt deel uit van het Energieakkoord uit 2013.

Verhuurders kunnen nu nog gebruik maken van de volgende regelingen:
Deze en andere regelingen vindt u in onze Subsidiewijzer.
  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP tm eind 2018)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • BTW-besparingen voor werkzaamheden aan woningen
  • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)
  • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
  • Groen regelingen

Service menu right