Registratie en bewijs voor de invoertariefcontingentperiode knoflook 2018

Meer artikelen
Knoflook

Nieuwsbericht 18.013 - Voor de contingentperiode 2018 moet u zich opnieuw laten registreren als traditionele of nieuwe importeur van verse knoflook.

Binnen het tariefcontingent knoflook (Verordening (EG) nr. 341/2007) kunt u verse knoflook uit derde landen invoeren tegen een ad valoremrecht van 9,6%. Hiervoor heeft u een invoercertificaat (A-certificaat) nodig.

Registreren

Wilt u een A-certificaat aanvragen? Dan moet u zich bij RVO.nl registreren als nieuwe of traditionele importeur van verse knoflook. De EU schrijft voor dat u deze registratie alleen mag indienen in de lidstaat waar u bent ingeschreven in het handelsregister en voor btw-doeleinden bent geregistreerd.

Nieuwe contingentperiode

In juni 2018 opent een nieuwe contingentperiode. Van 1 tot en met 7 april 2018, uiterlijk 13:00 uur kunt u een aanvraag indienen. Een nieuwsbericht met de opening van de inschrijving wordt in de derde week van maart 2018 op de website van RVO.nl geplaatst.

Vooruitlopend op de inschrijving vragen wij u om vóór 1 april 2018 het volgende op te sturen:

Traditionele importeurs

  • registratieformulier voor traditionele importeurs
  • bewijs dat u in elk van de drie voorgaande verstreken invoercontingentsperioden invoercertificaten heeft ontvangen op basis van Verordening (EG) Nr. 341/2007 en deze invoercertificaten ook daadwerkelijk heeft gebruikt.
  • bewijs (inklaringsdocumenten) dat u in de laatste verstreken invoercontingentsperiode, vóór de indiening van de aanvraag, op basis van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 ten minste 50 ton groente en/of fruit, zoals omschreven in de lijst in Bijlage 1 van de Basisregeling invoer knoflook (pdf), in de EU heeft ingevoerd of ten minste 50 ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd.
  • recente btw-opgave
  • uittreksel kamer van koophandel

Nieuwe importeurs

Bewijsspecificatie

De specificaties van de invoeraangiften voor bewijs traditionele en nieuwe importeurs vult u in op het formulier op onze website. Als voorbeeld zijn op het formulier al enkele gegevens ingevuld die u kunt overschrijven met de gegevens uw eigen invoeraangiften.

Meer informatie

Meer informatie leest u op onze onderwerppagina Regeling knoflook en in de Basisregeling invoer knoflook (pdf). Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Team in-en uitvoer van de afdeling IMM:

  • T: 088 042 67 31

Faxnummer en e-mailadres

De ingevulde registratieformulieren en bewijzen kunt u opsturen naar:

Wij ontvangen uw registratie en bewijzen bij voorkeur via e-mail. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden kunt u via de fax versturen.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right