Registratie en bewijs voor knoflook 2019

Meer artikelen
Knoflook

Gepubliceerd op: 21 februari 2019 | Gewijzigd op: 21 februari 2019

Nieuwsbericht 19.017 - Bent u een traditionele of nieuwe importeur van verse knoflook? Dan moet u zich voor de contingentperiode 2019 opnieuw laten registreren.

Binnen het tariefcontingent knoflook (Verordening (EG) nr. 341/2007) kunt u verse knoflook uit derde landen invoeren tegen een ad valoremrecht van 9,6%. Hiervoor heeft u een invoercertificaat (A-certificaat) nodig.

Registreren

Wilt u een A-certificaat aanvragen? Dan moet u zich bij RVO.nl registreren als nieuwe of traditionele importeur van verse knoflook. De Europese Unie (EU) schrijft voor dat u deze registratie alleen mag indienen in de lidstaat waar u bent ingeschreven in het handelsregister en bent geregistreerd voor btw-doeleinden.

Nieuwe contingentperiode

In juni 2019 opent een nieuwe contingentperiode. Van 1 tot en met 8 april 2019, uiterlijk 13:00 uur kunt u een aanvraag indienen. Een nieuwsbericht met de opening van de inschrijving wordt in maart 2019 op de website van RVO.nl geplaatst.

Vooruitlopend op de inschrijving vragen wij u om vóór 1 april 2019 het volgende op te sturen:

Traditionele importeurs

  • Registratieformulier traditionele importeur (pdf);
  • bewijs dat u in elk van de 3 voorgaande invoercontingentperiodes invoercertificaten heeft ontvangen op basis van Verordening (EG) Nr. 341/2007, en deze invoercertificaten ook daadwerkelijk heeft gebruikt;
  • bewijs (inklaringsdocumenten) dat u in de voorgaande invoercontingentperiode, vóór de indiening van de aanvraag, op basis van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 ten minste 50 ton groente en/of fruit, in de EU heeft ingevoerd of ten minste 50 ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd. Welke producten dit precies zijn leest u in de Lijst GN-codes groente en fruit;
  • recente btw-opgave;
  • uittreksel KVK.

Nieuwe importeurs

  • Registratieformulier voor nieuwe importeurs;
  • bewijs (inklaringsdocumenten) dat u in elk van de voorgaande 2 kalenderjaren ten minste 50 ton groenten en/of fruit, op basis van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 in de EU heeft ingevoerd of ten minste 50 ton knoflook naar derde landen heeft uitgevoerd. Welke producten dit precies zijn leest u in de Lijst GN-codes groente en fruit;
  • recente btw-opgave;
  • uittreksel KVK.

Bewijsspecificatie

De specificaties van de invoeraangiften bewijs voor traditionele en nieuwe importeurs vult u in op het Excelformulier op onze website: Bewijs invoeraangiften nieuwe en traditionele importeur knoflook. Als voorbeeld zijn op het formulier al enkele gegevens ingevuld. U kunt die overschrijven met de gegevens van uw eigen invoeraangiften.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Regeling knoflook. Alle genoemde formulieren vindt u daar ook terug.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met het Team in-en uitvoer van de afdeling IMM: 088 042 6731

Faxnummer en e-mailadres

De ingevulde registratieformulieren en bewijzen kunt u opsturen naar:

Verzending via e-mail en bijlagen in pdf heeft de voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Service menu right