Ruim 160 aanvragen voor de SDE+ tender Monomestvergisting

Meer artikelen
Tender monomest
Van 4 tot en met 27 juli 2017 was de SDE+ tender Monomestvergisting geopend. Voor deze tender was een budget van € 150 miljoen beschikbaar.
 
In totaal kreeg RVO.nl 162 aanvragen met een maximum verplichtingenbudget van ruim € 200 miljoen. Dit leidde tot 118 beschikkingen met een totaal subsidiebedrag van bijna € 150 miljoen.

Overzicht aanvragen

Kenmerkend voor deze tender is dat de meerderheid van de aanvragen bestaat uit vijf verschillende type installaties. Daarnaast leverde de tender een beperkt aantal individuele aanvragen op. Een overzicht van de gehonoreerde projecten, type en grootte van de installaties staat in onderstaande tabel weergegeven.
 

Categorie productie-installatie

Vermogen (kW)

aantal

wkk
33
35
wkk type 1
50
5
wkk type 2
50
18
wkk
75
30
hernieuwbaar gas
391
20
Individueel
divers
10
totaal
 
118
De tender Monomestvergisting levert door de seriematige productie en realisatie een bijdrage aan een versnelde kostendaling van monomestvergisting. Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energie-opties die nodig is voor het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020.

Meer weten?

Service menu right