Service menu right

Rundveehouders betalen vanaf 2020 diergezondheidsheffing

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 24 oktober 2019 | Gewijzigd op: 24 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 betalen rundveehouders de heffing Diergezondheidsfonds (DGF). ZuivelNL en Stichting Brancheorganisatie Kalversector betaalden tot 2015 de diergezondheidsheffing namens de rundveehouderij. De reserves die toen zijn opgebouwd raken nu helaas op. Daarom moeten rundveehouders vanaf 2020 zelf de heffing betalen.

Hoeveel heffing

Vanaf 2020 betalen alle rundveehouders:

  • per rund, vanaf één jaar oud: € 2,442
  • per kalf, jonger dan 1 jaar en afgevoerd voor export of slacht: € 0,345

Begin 2021 versturen wij de eerste facturen naar de rundveehouders.

Diergezondheidsfonds voor veehouderij

Vanuit het DGF proberen overheid en dierhouders besmettelijke dierziektes in de veehouderij te voorkomen. Breekt er toch een besmettelijke dierziekte uit? Bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, vogelgriep of Q-koorts? Dan kunnen veehouderijen die geruimd worden een financiële vergoeding krijgen.

Het DGF bestaat uit bijdragen van:

  • de Europese Unie
  • het ministerie van LNV
  • houders van pluimvee, varkens, schaap/geit, (vaccin)broedeieren en runderen.

Meer weten?

Binnenkort zetten wij meer informatie op onze website over de heffing voor rundveehouders. Houd daarom onze website in de gaten. De wijziging van het Besluit heffing Diergezondheidsfonds Runderen vindt u in de Staatscourant.