RVO.nl bereidt zich voor op invoering BGT

Meer artikelen
Kavels grond

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Deze kaart geeft op eenduidige wijze de ligging aan van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw) percelen. De kaart maakt duidelijk hoe de topografische grenzen in Nederland lopen. En daarmee ook de grenzen van de landbouwpercelen.

Gemeenten, provincies en waterschappen beheren de BGT samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Ieder van deze organisaties is verantwoordelijk voor een specifiek deel van de digitale kaart. Zo is RVO.nl verantwoordelijk voor de landbouwpercelen.

Wij bereiden ons momenteel voor op het gebruik van de BGT in de perceelsregistratie. De huidige topografische grenzen (referentiepercelen) gaat RVO.nl baseren op de BGT. Samen met de sector onderzoeken we de komende maanden hoe we de BGT op een verantwoorde manier kunnen gaan gebruiken. In de loop van 2018 informeren we u hier verder over.

Meer informatie

Service menu right