RVO.nl en ZonMw intensiveren samenwerking op zorggebied

Meer artikelen
Bartho Piersma en Martijntje Bakker ondertekenen convenant
Gepubliceerd op: 13 november 2018 | Gewijzigd op: 13 november 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en ZonMW gaan kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van publiek-private samenwerking in gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Op maandag 5 november legden Barto Piersma namens RVO.nl en Martijntje Bakker namens ZonMw deze afspraak vast in een convenant.

Op basis van een vorig convenant werken RVO en ZonMw al samen bij Health Deals, het stimuleringsprogramma MKB in Europa, SBIR Sport en de ZonMw PPS-dag. Zo organiseren zij op 26 november een informatiemiddag voor mkb’ers over zorginnovatieroutes in verschillende Europese landen.

Bartho Piersma en Martijntje Bakker ondertekenen convenant

Daarnaast verleent RVO.nl juridische ondersteuning aan ZonMw en werken ze samen aan het uitvoeren van een nieuwe regeling. Het nieuwe convenant loopt 3 jaar.

Service menu right