RVV Verduurzaming voor verhuurders open vanaf 1 februari 2019

Meer artikelen
Bestaande woningbouw
Gepubliceerd op: 18 januari 2019 | Gewijzigd op: 21 januari 2019

Op 1 februari 2019 opent de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming). Per 21 januari kunt u al een conceptmelding in eLoket klaarzetten.

Met deze regeling kunt u als verhuurder investeren in het verduurzamen van huurwoningen. U kunt bijvoorbeeld woningen aardgasvrij maken of de energieprestaties minimaal drie Energie-Indexstappen verbeteren.

Zorg dat u komende periode goed voorbereid uw melding indient. Met het klaarzetten van uw conceptmelding wordt het daadwerkelijk aanmelden en verzenden van uw melding op - of na 1 februari aanstaande - gemakkelijker.

Melding voorbereiden

U bereidt uw melding goed voor door de volgende punten te checken:

  • Voldoet u aan de voorwaarden?
  • Welke processtappen moet u doorlopen?
  • Hoe maakt u een CSV bestand?
  • Bent u al in bezit van u eHerkenning?

Verwachting beschikbaar budget

RVO.nl verwacht het eerste kwartaal veel meldingen. RVO.nl behandelt Alle meldingen voor een voorgenomen investering die tijdens de openstelling van de regeling binnen komen. Als uw meldingen voldoen aan de voorwaarden, ontvangt u een voorlopige investeringsverklaring.

Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten om, vanaf de eerste dag van elk kwartaal, de regeling te sluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor is 1 april 2019. RVO.nl actualiseert regelmatig de budgetuitputting.

Meer weten?

Download:

Service menu right