Samenwerkingsafspraken RVO.nl en Atradius

Meer artikelen
Vrouw op boot in Mekongdelta, Vietnam

Al jarenlang werken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Atradius Dutch State Business (ADSB) samen. Deze zomer werd de samenwerking bekrachtigd door lopende en nieuwe samenwerkingsafspraken vast te leggen in een overeenkomst. Op 10 juli zijn daar de handtekeningen onder geplaatst door Bert Bruning, Gert Bouwman van ADSB en Robert Dijksterhuis van RVO.nl.

Samenwerking tussen RVO.nl, FMO en ADSB

Met het tekenen van de overeenkomst is een volgende logische stap gezet in de samenwerking tussen RVO.nl en Atradius Dutch State Business. Nadat een jaar geleden ook met FMO een overeenkomst is gesloten is de driehoek van RVO.nl, FMO en ADSB compleet. De drie partijen geven aan dat zij op deze manier de markt beter bedienen en een grotere maatschappelijke impact realiseren.

Samenwerkingsprojecten

Een voorbeeld waar logisch met elkaar is samengewerkt, is een project in Vietnam. Hier werkte RVO.nl - met de inzet van het DRIVE-programma - samen met Atradius en FMO aan een drinkwaterproject in de Mekong rivierdelta. Hierdoor worden ruim 400.000 mensen duurzaam van schoon drinkwater voorzien. Een ander voorbeeld van samenwerking: de inzet van DGGF Technische Assistentie door RVO.nl voor het toetsen van haalbaarheid van exporttransacties, die onder verzekering worden gebracht bij ADSB.

Verder stroomlijnen RVO.nl, ADSB en FMO hun dienstverlening zoals ontwikkelen, financieren en verzekeren. Zo kunnen Nederlandse ondernemers gemakkelijker en sneller gebruikmaken van verschillende vormen van ondersteuning.

Service menu right