Schade door gaswinning

Meer artikelen
schade door gaswinning

Er is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner schade melden bij de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. Bij de Commissie kunt u ook terecht met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan.

De Commissie functioneert onafhankelijk. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt de Commissie bij haar taken.

Vanaf 19 maart kunt u bij de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen terecht voor:

  • nieuwe schademeldingen;
  • schademeldingen gemeld na 31 maart 2017 (12:00 uur) bij het CVW.

Tot 19 maart kunnen bewoners terecht bij CVW .

Meer informatie over het nieuwe schadeprotocol.

Service menu right