SDE+ en GvO-regeling: maatregelen na proces- en risicoanalyse

Meer artikelen
RVO biomassa Alletero Odiliapeel
Gepubliceerd op: 16 mei 2019 | Gewijzigd op: 17 mei 2019

Een aantal risico's bij vergisting en in de warmteketen is verminderd. De maatregelen en het werken aan verbeteringen die hieraan bijdroegen, zijn gebaseerd op een proces- en risicoanalyse naar de regelingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en Garanties van Oorsprong (GvO).

Berenschot Groep B.V. voerde de analyse uit (eindrapport 2017). Er zijn grote stappen gezet om verbeterpunten te implementeren naar aanleiding van dit rapport. In de Kamerbrief van 15 mei 2019 leest u alle maatregelen.

Wetgeving als maatregel

Het opnemen van de meststoffenwetgeving als SDE+ subsidievoorwaarde is één van de maatregelen. Hierdoor kan sneller worden ingegrepen, als uit rapportage blijkt dat niet aan de voorwaarden van gebruik van co-producten wordt voldaan.

Daarnaast is de verzending van de meetgegevens tussen Vertogas en RVO.nl geautomatiseerd en wordt er gewerkt aan een meetcode voor warmte.

Meer weten?

Service menu right