SDE+ najaar 2018: budget volledig toegekend

Meer artikelen
Zonnepanelen
Gepubliceerd op: 26 april 2019 | Gewijzigd op: 29 april 2019

Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018 ontving RVO.nl 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg ruim € 7,7 miljard. 4.618 projecten kregen een positieve beschikking - met een totale waarde van € 6 miljard. Hiermee is het budget SDE+ najaar 2018 volledig toegekend.

55% van het budget ging naar 4.411 Zon-PV projecten. Naar de categorie Wind (land, meer en primaire waterkering) ging 31% van het budget.

Beschikkingen SDE+ najaar 2018

categorieaantal beschikte projectentotaal beschikt bedrag
(€ mln)
totaal beschikt vermogen
(MW)
beschikte jaarlijkse
productie (PJ/jr)
Zon-PV4.4113.2912.95310,1
Windenergie1431.8747589,7
Biomassa warmte en WKK355142144,4
Geothermie3270811,8
Biomassa gas24290,3
Zonthermie19914<0,1
Waterkracht51<1<0,1
Totaal4.6186.0004.02926,3

nb De tabel toont afgeronde waarden. De som van de getoonde waarden kan daarom afwijken van het totaal
 

Productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. De SDE+ najaarsronde 2018 was open van 2 oktober tot en met 8 november 2018.

Meer weten?

Service menu right