Service menu right

SDE+ najaar 2019: 7.525 aanvragen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 9 december 2019 | Gewijzigd op: 13 december 2019

RVO.nl heeft 7.525 subsidieaanvragen ontvangen tijdens de najaarsopenstelling 2019 van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Er is ruim € 9 miljard subsidie aangevraagd met een maximale subsidiabele jaarproductie van 43,6 petajoule.

Zon-PV blijft populair met 7.251 aanvragen en een aangevraagd budget van bijna € 4,5 miljard. Daarnaast zijn er 14 aanvragen ingediend voor geothermieprojecten. Opvallend meer dan in voorgaande rondes. In de najaarsronde was € 5 miljard budget beschikbaar.

Beoordeling van de aanvragen

Wij beoordelen op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling. Ook toetsen we de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Productie duurzame energie

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Van 29 oktober tot en met 14 november 2019 konden bedrijven en (non-profit)instellingen SDE+-subsidie aanvragen.

Meer weten?