SDE+ najaarsronde 2018 opent op 2 oktober

Meer artikelen
SDE najaar 2018  - windenergie

Gepubliceerd op: 10 augustus 2018 | Gewijzigd op: 10 augustus 2018

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de openstelling van de SDE+ najaarsronde 2018. De SDE+ is dit najaar geopend van 2 oktober tot 8 november 2018. Het budget voor deze ronde is € 6 miljard.

De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd. Deze ronde zal o.a. langer open zijn, de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV worden lager en de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth wordt aangepast.

Langere openstellingsronde

De eerste 2 fases van de SDE+ najaarsronde zijn 2 weken open. Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 2 oktober, 09.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. De openstelling ziet er als volgt uit:

Fases openstellingsronde
SDE+ najaarsronde 2018

Fasegrenzen elektriciteit en/of warmte
€/kWh

Fasegrenzen      hernieuwbaar gas
€/kWh*

Fase 1
2 oktober, 9.00 uur

0,090

0,064

Fase 2
15 oktober, 17.00 uur

0,110

0,078

Fase 3
29 oktober, 17.00 uur
tot 8 november, 17.00 uur

0,130

0,092

* De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17).

 

Zon-PV

Er komt geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde 2018. De hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen:

  • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112) 
  • Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

De voorlopige correctiebedragen 2018 blijven ongewijzigd.

Warmtestaffel Biomassa ≥ 5 MWth

Voor ‘Grote ketels, vaste of vloeibare biomassa ≥ 5 MWth' heeft het PBL een nadere analyse uitgevoerd en een nieuw advies voor de warmtestaffel uitgebracht. De staffel begint met:

  • een basisbedrag van 0,050 €/kWh voor maximaal 5.000 vollasturen en loopt verder af tot
  • een basisbedrag van 0,047 €/kWh voor maximaal 8.500 vollasturen

Het voorlopige correctiebedrag 2018 blijft 0,017 €/kWh. De volledige tabel vindt u via biomassa. De notitie van PBL vindt u bij publicaties SDE

Resultaten 2017

De resultaten van SDE+ 2017 zijn bekend. Bekijk deze via de Feiten en Cijfers Algemeen, en onder 'Hernieuwbare Energieproductie 2017 SDE'. Nieuw is de interactieve SDE-viewer die u in één oogopslag informatie geeft over projecten die met SDE(+)-subsidie zijn of worden gerealiseerd.

Meer weten?

Service menu right