SDE+ voorjaar 2018 gepubliceerd

Meer artikelen
De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2018 is op 11 december 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Het budget voor de voorjaarsronde SDE+ 2018 is € 6 miljard.
 

Voorjaarsronde

De SDE+ voorjaarsronde is open van 13 maart 2018, 9.00 uur tot en met 5 april 2018, 17.00 uur. Ook volgend jaar zijn er twee rondes en is er per ronde één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Binnen de categorieën wordt op basis van de kostprijs geconcurreerd om de beschikbare middelen.
 
Iedere ronde heeft drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal €9 cent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot €13 cent/kWh. 
 

Exploitatiesubsidie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.
 
De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode tot maximaal 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.
 

Aanvragen via eLoket

Via het eLoket van RVO.nl kunt u vanaf dinsdag 13 maart, 9.00 uur uw subsidieaanvraag indienen. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunt u uw aanvraag in het eLoket alvast in concept klaarzetten. Zorg bij indiening voor een goed onderbouwd project, een sterke haalbaarheidsstudie, alle benodigde vergunningen en bijlagen en een compleet digitaal aanvraagformulier.
 

Meer weten?

Service menu right