SDE+ voorjaar 2019: 5.376 aanvragen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 26 april 2019 | Gewijzigd op: 29 april 2019

RVO.nl ontving 5.376 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2019. Er is ruim € 4,8 miljard subsidie aangevraagd.

Zon-PV blijft populair met 5.175 aanvragen ter waarde van bijna € 3 miljard. Gevolgd door Biomassa (gas + warmte/WKK) met een budgetclaim van ruim € 1 miljard. In de voorjaarsronde was € 5 miljard budget beschikbaar.

Aanvragen SDE+ voorjaar 2019

categorie

aantal aanvragen

aangevraagd budget
( € mln)

aangevraagd vermogen
(MW)

maximale subsidiabele
jaarproductie (PJ/jr)

Zon-PV5.1752.9472.92110,0
Biomassa gas116251253,5
Biomassa warmte en WKK555912555,1
Geothermie2312891,9
Windenergie423091431,8
Zonthermie8531430,1
Waterkracht63050,1
Totaal5.3764.8453.58122,5

NB. De tabel toont afgeronde waarden. De som van de getoonde waarden kan daarom afwijken van het totaal.

 

Beoordeling aanvragen

RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden op de website van de SDE+ onder ‘Stand van zaken aanvragen

Productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Van 12 maart tot en met 4 april 2019 konden bedrijven en (non-profit) instellingen SDE+ subsidie aanvragen.

Meer weten?

Service menu right