Service menu right

SDG Partnerschapfaciliteit selecteert eerste projecten

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 31 juli 2020 | Gewijzigd op: 31 juli 2020

We hebben 4 nieuwe projecten geselecteerd voor de regeling SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP). SDGP helpt duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden te behalen. De gekozen projecten dragen bij aan het hoofddoel van SDGP: het bereiken van voedselzekerheid en de ontwikkeling van de private sector.

Christina van der Heden, SDGP-coördinator bij RVO, legt uit: "Het SDGP-team is blij met de inhoudelijk relevante projectvoorstellen, die allemaal bijdragen aan de verschillende thema's binnen de tender. Voor deze tenderronde hebben we een adviescommissie om hulp gevraagd bij de selectie. We hebben 4 interessante en daadkrachtige projecten gekozen die voor subsidie in aanmerking komen."

Aangepaste beslissingstermijn

Vanwege corona hebben we de officiële beslissingstermijn verlengd. Verder zullen we niet alle projectvoorstellen in dezelfde periode beoordelen. In de komende maanden kennen we meer projecten toe.

4 nieuwe projecten

'Smart Farming, Healthy Food' - Bangladesh

Het ontwikkelen van duurzame en klimaatbestendige productie- en leveringssystemen voor groenten.
Dit 5-jarige project heeft als doel duurzame en klimaatbestendige teeltsystemen te ontwikkelen voor kleinschalige landbouwers. Zo kunnen de boeren zich voorbereiden op klimaatrisico's, waardoor hun opbrengst zal verbeteren. Het project zorgt ook voor betere toegang tot input- en outputmarkten en landbouwdiensten.

Projectpartners:

 • Stichting Solidaridad Nederland
 • East-West International B.V.
 • Solidaridad Network Asia Limited
 • AgroTec Distribution Limited
 • Department of Agricultural Extension

'Excelling in Excelsa'  - Zuid-Soedan

Werk en inkomen voor jongeren en vrouwen in de koffieteelt.
Dit 3-jarige project wil betere banen en hogere inkomens creëren voor vrouwen en jongeren in de koffiesector. Er komen een kwekerij, 3 modelboerderijen, particuliere boerderijen en hulp bij uitbreiding. Dit levert 190 extra banen op. Ook volgt een stelsel voor contractteelt voor 1.000 boeren. Zo profiteren zij van verbeterde productiviteit en hogere inkomens.

Projectpartners:

 • ICCO Cooperation
 • Equatoria Teak Company
 • Hummingbird Action for Peace and Development
 • FAO South Sudan

'Fiber for the Future' - Filipijnen

Het verbouwen van abaca-bananen.
Dit 5-jarige project steunt het sterker, efficiënt en toekomstbestendig maken van de waardeketen voor abaca-bananen. De keten biedt werk en regelmatig inkomen aan 5.000 boeren en hun gemeenschappen. De boeren krijgen ondersteuning bij het verbouwen, de financiering en marketingactiviteiten. Het project koppelt boeren aan internationale kopers door hun inkoopstrategie te organiseren en uitvoeren. Het steunprogramma voor landrechten van de Filipijnse overheid zal de nodige investeringen opleveren.

Projectpartners:

 • Woord en Daad
 • Kennemer Foods International
 • Agronomika Finance
 • Department of Agrarian Reform
 • Philippine Fiber Industry Development Authority

Waardeketen olijfolie - Palestijnse gebieden

Verbeterde waardeketen voor Palestijnse olijven.
Het doel van dit 4-jarige project is om toegevoegde waarde in de olijfolieketen te creëren. Door elke schakel en de betrokken mensen te versterken, versterkt de hele olijfolieketen.

Projectpartners:

 • HollandDoor Cooperative U.A.
 • Union of Agricultural Work Committees
 • Mount of Green Olives
 • Palestine Standards Institution
 • WUR – Centre for Development Innovation (WCDI)