Service menu right

Shell en Eneco bouwen derde windpark op zee zonder subsidie

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 29 juli 2020 | Gewijzigd op: 30 juli 2020

Het CrossWind consortium gaat het derde subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren. Dit komt in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Het consortium van Shell en Eneco levert een windpark van ruim 750 MW aan vermogen.

Met de komst van dit windpark voorziet windenergie op zee in 2023 in 16% van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag. Blauwwind (onder andere Shell en Eneco) kreeg in 2016 de vergunning om de kavels III en IV in het windenergiegebied Borssele te bouwen en exploiteren. Dat windpark is nu in aanbouw.

Innovatieve toepassingen

Bij de beoordeling van de aanvragen voor de vergunning van dit windpark is onder andere gekeken naar het gebruik van innovatieve toepassingen. CrossWind gaat verschillende innovaties testen op het gebied van energieopslag en flexibiliteit, welke mogelijk in toekomstige windparken op grotere schaal toegepast kunnen worden.

Hoe komt het windpark eruit te zien?

Het windpark Hollandse Kust (noord) ligt zo'n 18,5 kilometer uit de kust van Noord-Holland. CrossWind gaat 69 windturbines plaatsen met elk een vermogen van 11 MW. Het merendeel van de windturbines ligt op meer dan 1 km afstand van elkaar. De elektriciteitskabel naar land en het 'stopcontact' op zee wordt door netbeheerder TenneT aangelegd. Onderstaande impressie geeft een indruk hoe het windpark eruit kan komen te zien.

De ruimte tussen de windturbines is in principe beschikbaar voor ander gebruik, zolang dat samengaat met het windpark. Onder water biedt een windpark mogelijkheden voor natuurontwikkeling: als de windturbines eenmaal zijn aangelegd, is een windpark een plek waar het voor de natuur onder water rustiger is. Zo kan ook nieuw zeeleven ontstaan op en rond de funderingen van de windturbines.

Bouw andere windparken op schema

De komende jaren worden nog meer windparken op zee afgerond en neemt de hoeveelheid elektriciteit die zij leveren sterk toe. Op dit moment staan er windparken op zee met een totaal vermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW), aan het einde van het jaar is dit bijna 2,5 GW zijn. In 2023 is windenergie op zee toegenomen naar een totaal vermogen van 4,7 GW. Daarmee wordt het doel voor windenergie op zee uit het Energieakkoord naar verwachting binnen het budget en de planning behaald. In 2030 loopt het totaal vermogen verder op tot 11 GW, dat is zo'n 40% van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag.

Belang wind op zee

Windenergie is niet alleen belangrijk om de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven te verduurzamen. Ook de industrie heeft het hard nodig om de huidige fossiele brandstoffen te kunnen vervangen door elektrische toepassingen. Daarnaast kan er in de toekomst duurzame waterstof worden gecreëerd uit de elektriciteit van windparken op zee.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op  www.rvo.nl/windenergie-op-zee en www.windopzee.nl.