Sleepvoetverbod op klei- en veengrond

Meer artikelen

Het sleepvoetverbod op klei- en veengrond zou per 1 januari 2018 ingaan. Dit verbod vormt samen met een vrijstellingsregeling één geheel. Deze regeling bevat alternatieve bemestingsmethoden voor de sleepvoet.

Laatste fase inwerkingtreding

Op dit moment zit de vrijstellingsregeling in de laatste fase van de procedure. De inwerkingtreding van het verbod en de vrijstellingsregeling worden zo snel mogelijk gepubliceerd. Zolang het sleepvoetverbod op klei- en veengrond niet in werking is getreden, is het gebruik van de sleepvoet toegestaan en zijn de huidige regels in bijlage I van het Besluit gebruik meststoffen van kracht.

Meer informatie

Meer informatie over het verbod en de vrijstellingsregeling volgt.

Service menu right