Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

Meer artikelen
Kavels grond

Gepubliceerd op: 20 december 2018 | Gewijzigd op: 20 december 2018

Heeft u grasland op klei- en veengrond? Vanaf 1 januari 2019 rijdt u drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond uit, maar in de grond. Dit noemen we emissiearm gebruik, maar is beter bekend als het sleepvoetverbod.

Nieuwe uitrijdmethodes

De minister heeft de regels voor uitrijden op grasland op klei- en veengrond aangepast om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Dat legt zij uit in haar kamerbrief van 19 december 2018. Net als eerdere jaren mag u de mest wel in sleufjes in de grond uitrijden. Vanaf 1 januari 2019 doet u dit met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. Er zijn ook 2 andere systemen ontwikkeld om uw grond emissiearm te bemesten:

  • Uitrijden in de grond met pulse-tracksysteem
  • Uitrijden op de grond met waterverdund systeem

Meer weten over bemestingssystemen

Op onze informatiepagina Wijzigingen mestbeleid 2019 leest u meer over de nieuwe bemestingssystemen en hoe u mest kunt uitrijden in 2019.

Service menu right