Service menu right

Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 van kracht

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 23 juli 2020 | Gewijzigd op: 30 juli 2020

Op 21 juli is de 'Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19' van kracht geworden. De wet moet voorkomen dat ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen hun octrooirechten verliezen, wanneer zij door de coronacrisis hun betalingstermijnen missen omdat ze problemen hebben in hun bedrijfsvoering.

De Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19 geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 te verlengen. Bovendien komt tijdelijk de boete te vervallen bij te late betaling van de taksen (leges) om octrooien in stand te houden. Daarmee krijgen octrooihouders 6 maanden extra de tijd om de jaarlijkse instandhoudingstaksen te betalen.

Meer weten?

Lees meer over de spoedwet.