Stand van zaken Uitbetaling betalingsrechten 2017

Meer artikelen

Uiterlijk 31 december 2017 heeft 94,82% van de aanvragers een volledige of eerste betaling van de betalingsrechten ontvangen. Een aantal heeft nog geen beslissing gehad.

Van deze aanvragen hebben we 82,62% volledig afgehandeld. We maken het bedrag nog dit jaar aan deze relaties over. Aan 12,20% hebben we nog niet het volledige bedrag betaald. Zij hebben wel een eerste betaling gekregen. Ook de beslissing versturen we dit jaar (2017).

Onze doelstelling is dat op 31 december 2017 ten minste 90% van de aanvragers een beslissing heeft ontvangen. Hiermee hebben we de doelstelling ruim gehaald. Op 31 januari 2018 moet dat 95% zijn.

Waarom nog geen beslissing of (eerste) betaling?

Het kan gaan om één of meer van de volgende redenen:

  • We hebben het juiste rekeningnummer nog niet. Geeft dit dan zo snel mogelijk aan ons door via Mijn dossier op mijn.rvo.nl.
  • Er is nog een openstaande fysieke controle.
  • Nog niet alle opgegeven percelen zijn gecontroleerd.
  • De melding van een controle op de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is nog niet afgerond.
  • Een uitsluitingsbedrag uit een vorig subsidiejaar is nog niet opgelegd.
  • Een eerste betaling is niet mogelijk, omdat er niet aan alle voorwaarden voor de jonge landbouwer en/of vergroening is voldaan. Hierdoor ontvangt u niet de volledige betaling. We houden een extra bedrag in (sanctie).
  • De controles op de vergroeningsvoorwaarden zijn nog niet afgerond, of kunnen nog niet afgerond worden. Sommige voorwaarden lopen door tot in 2018 zoals de beheerde akkerrand dit voor minstens 50% in stand moet worden gehouden tot 1 februari. We kunnen dan wel al een eerste betaling hebben gedaan.
  • De controles op de voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwers zijn nog niet afgerond. We kunnen dan wel al een eerste betaling hebben gedaan.
  • De controle op de aanvraag voor betalingsrechten uit de Nationale reserve is nog niet afgerond. We willen eerst uw aanvraag uit de Nationale reserve afhandelen en daarna de aanvraag voor de uitbetaling van de betalingsrechten.

Lees meer over de controles op de informatiepagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Voortgang uitbetaling 2017

Op de pagina Voortgang uitbetalingen betalingsrechten 2017 leest u hoeveel aanvragen we hebben afgehandeld. We werken dit overzicht regelmatig bij. 

Service menu right