Start fosfaatbank uitgesteld

Meer artikelen
©Kelle Schouten
Gepubliceerd op: 31 oktober 2018 | Gewijzigd op: 31 oktober 2018

De start van de fosfaatbank is uitgesteld. Het was de bedoeling dat de fosfaatbank op 1 november 2018 open zou gaan. Door wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is deze datum niet haalbaar. De verwachting is dat de fosfaatbank halverwege 2019 open gaat.

Wat is de fosfaatbank

Bij het verhandelen van fosfaatrechten kan 10 procent worden afgeroomd. Deze rechten komen in de fosfaatbank. Blijft Nederland onder het jaarlijkse mestproductieplafond? Dan kunnen grondgebonden melkveehouders ontheffing aanvragen om de afgeroomde rechten te gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over de fosfaatbank staat in de kamerbrief die de minister 30 oktober 2018 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer over het stelsel van fosfaatrechten op onze informatiepagina Fosfaatrechten.

Service menu right