Start LIFE 2018-2020 met wijzigingen

Meer artikelen
life logo

In 2018 start het nieuwe LIFE werkprogramma 2018-2020 met belangrijke wijzigingen. LIFE ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Aardgasvrije wijken

Een nieuw onderwerp onder klimaatmitigatie is 'demonstration at regional or sub-regional level of low carbon strategies or land use management plans'. Dit onderwerp biedt ruimte voor projecten over bijvoorbeeld aardgasvrije wijken. De andere subprogramma's blijven naar verwachting grotendeels ongewijzigd.

Toetsen op impact

De EU gaat nog strenger toetsen op verwachte impact en effecten van de voorstellen. De subsidieaanvraag voor het subprogramma Environment (Natuur/biodiversiteit, Milieu, Informatie & Bestuur) gaat waarschijnlijk in twee fasen. Eerst dient u een korte conceptnotitie in. Daarna volgt na goedkeuring een compleet projectvoorstel.

Pilot aanvraagprocedure en belangrijke data

medio april 2018opening call
juni 2018deadline concept notes
oktober 2018uitslag concept notes
januari 2019deadline full proposals
mei 2019uitslag full proposals


Meer weten?

Service menu right