Start ook met klimaatneutraal en circulair inkopen

Meer artikelen
Klimaatneutraal inkopen

Gepubliceerd op: 23 april 2018 | Gewijzigd op: 23 april 2018

TNO berekende dat we in deze kabinetsperiode als overheden samen 1Mton CO2 kunnen besparen als we maximaal inzetten op klimaatneutraal en circulair inkopen. Het kabinet nodigt daarom alle overheden en publieke organisaties uit die extra impuls te geven aan duurzaam inkopen in 2018. Doet u ook mee!  

Veel overheden en publiekrechtelijke organisaties werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zo zijn er al meer dan 150 partijen aangesloten bij het Manifest MVI. Een volgende stap is om de kennis en ervaring te delen met veel meer overheden en deze concreet in de eigen organisaties toe te passen.

Het kabinet wil samen met alle betrokkenen een grote impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Overheden kunnen deze ambitie krachtig stimuleren door hierop actief te sturen met hun inkoopkracht. Daarom is er in het regeerakkoord vijf miljoen euro beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Wat kunt u verwachten?

Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning. Het moet gaan om  aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

Overheden en publiekrechtelijke organisaties kunnen een project indienen. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, kunnen meedoen.

On the job hulp

Uw pilot of project krijgt praktisch ‘on-the-job’ ondersteuning, bijvoorbeeld door duurzaamheidsskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is, zijn onder meer energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT, kantoorinrichting, vervoer, bedrijfskleding en zorg. Daarnaast kunt u gebruik maken van thematische leernetwerken, onder meer op een aantal van bovenstaande productgroepen.

Hoe doet u mee?

Als u ook wilt meedoen, kunt via Pianoo Klimaatenveloppe meer informatie vinden en ook de voorwaarden voor deelname.

Service menu right