Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 8 april 2021 | Gewijzigd op: 09 april 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT betrekken omwonenden, bedrijven en andere partijen in de omgeving bij de procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit project gaat over een netaansluiting tussen windenergiegebied op zee IJmuiden Ver en de Maasvlakte. De aansluiting moet uiterlijk in 2030 operationeel zijn om de energie naar land te transporteren. Definitieve besluitvorming over deze en andere windenergiegebieden moet dit najaar nog plaatsvinden in het kader van het Programma Noordzee. Om de synergievoordelen met Net op zee IJmuiden Ver Beta zo veel als mogelijk te benutten, starten we echter nu al met het project en zetten we de eerste niet onomkeerbare stappen in de procedure.

Omwonenden, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en overheden hebben een belangrijke rol in het project. EZK en TenneT betrekken de omgeving daarom bij de voorbereidingsfase, onder andere via overleggen en werksessies. In het participatievoorstel (zie pdf 'Voornemen en Participatievoorstel') leest u welke omgevingspartijen al in beeld zijn. Wordt uw organisatie hierin niet  genoemd, dan kunt u dit aan ons laten weten.

Denk en doe mee. Uw mening is belangrijk.

We nodigen alle belanghebbenden uit om te reageren op het voornemen en participatievoorstel om zo mee te denken over de plannen voor deze ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied op zee naar land. Heeft u suggesties, aanvullingen of opmerkingen die u aan EZK en TenneT wilt meegeven over het voornemen en de participatie bij het project, dan kunt u van vrijdag 9 april tot en met vrijdag 21 mei 2021 een reactie indienen. U kunt ons uiteraard ook vragen stellen.

Waarom dit project?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. TenneT legt onder meer nieuwe hoogspanningsverbindingen aan tussen windparken op de Noordzee en de Nederlandse kust. EZK bepaalt waar de hoogspanningsverbindingen komen en waar het net op zee aansluit op het hoogspanningsnet op land.

Net op zee IJmuiden Ver Gamma is een van die hoogspanningsverbindingen om windparken op zee op het landelijke net aan te sluiten. Meer specifiek is Net op zee IJmuiden Ver Gamma nodig om windparken in het noordelijke deel van windenergiegebied IJmuiden Ver uiterlijk in 2030 aan te sluiten op het net op land. In 2020 is namelijk gebleken dat met het aansluiten van de reeds geplande windparken de doelstellingen voor 2030 uit het Klimaatakkoord niet worden gehaald. Daarnaast worden de Europese doelstellingen voor CO₂-reductie in 2021 aangescherpt, waardoor het aan land brengen ('aanlanden') van extra wind op zee nodig is. Net op zee IJmuiden Ver Gamma maakt het mogelijk om 2 gigawatt (2GW) aan duurzame energie naar land te transporten en draagt zodoende bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Windenergie van zee naar land

Windenergie van zee is heel belangrijk voor de overstap van fossiele naar schone energie. In 2030 komt 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Deze staan onder andere in windenergiegebieden als IJmuiden Ver. Om de schone elektriciteit uit windenergiegebied IJmuiden Ver naar het vasteland te krijgen, zijn elektriciteitskabels nodig; eerst onder het water door naar de kust en vervolgens onder de grond naar een ‘converterstation’ op land. Zo’n station zet de gelijkstroom uit IJmuiden Ver om naar de wisselstroom die huishoudens en bedrijven gebruiken. De wisselstroom loopt vanuit het converterstation naar het nieuw te realiseren hoogspanningsstation Amaliahaven. Vanuit daar gaat de stroom het hoogspanningsnet op, naar gebruikers. Het ministerie van EZK onderzoekt samen met TenneT wat de meest geschikte locaties en routes zijn om deze elektriciteit bij die gebruikers te krijgen. Het ministerie van EZK besluit in overleg met het ministerie van BZK wat de uiteindelijke route wordt en TenneT legt de verbinding aan.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project of over de procedure van besluitvorming, kijk dan op de volgende websites:

  • Net op zee – IJmuiden Ver Gamma. Hier vindt u de documenten waarop u een reactie of zienswijze in kunt dienen en informatie over de procedure, de besluitvorming en de actuele stand van zaken van het project. Of bel met Bureau Energieprojecten via  070 379 89 79 voor meer informatie over de procedure of het maken van een afspraak om de stukken bij het ministerie van EZK in Den Haag in te zien.
  • www.netopzee.eu/ijmuidenvergamma. Dit is de projectwebsite met informatie over het project (wie, wat, waar & waarom), nieuwsberichten en contactgegevens. Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsberichten over dit project.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.