Service menu right

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg wijzigt per 3 april

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 6 april 2020 | Gewijzigd op: 06 april 2020

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 3 april 2020. Deze wijzigingen gelden voor de planontwikkelfase en de bouw-/nafinancieringsfase. Hierdoor komt een bredere doelgroep in aanmerking en kunnen, naast banken, ook andere financiers een borgstelling voor verstrekte leningen krijgen.

De belangrijkste wijzigingen in de planontwikkelfase en bouw-/nafinancieringfase zijn:

  • Ook nieuwe woonvormen voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, komen in aanmerking voor de financiering.
  • Het aanvragen van financiering wordt makkelijker.
  • De kans op het krijgen van financiering wordt groter.
  • Naast banken, kunnen ook andere financiers voor de bouw-/nafinancieringsfase gebruik maken van de borgstellingsfaciliteit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verbreding doelgroep

Met de verruiming komen ook initiatieven van toekomstige bewoners en sociale ondernemers voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, in aanmerking voor subsidie. Door de verwachte vraag naar verpleeghuiszorg is stimulering van kleinschalige wooninitiatieven gewenst. Deze verruiming gold al voor de initiatieffase. Met ingang van 3 april 2020 geldt dit ook voor de vereenvoudigde en verruimde planontwikkelfase en bouw-/nafinancieringsfase.

Lening voor planontwikkelfase

Om het verstrekken van een lening voor de planontwikkelfase te vereenvoudigen, verloopt de aanvraag voor de lening via RVO. RVO beoordeelt de aanvraag en heeft de mogelijkheid om een lening te verstrekken.

Meer financiers

Door deze wijzigingen kunnen, naast banken, ook andere betrouwbare alternatieve financiers een borgstelling voor leningen in de bouw-/nafinancieringsfase krijgen. Denk hierbij aan mkb-fondsen. Hierdoor krijgen sociale ondernemers en bewonersinitiatieven meer mogelijkheden om de financiering te regelen. De financier in kwestie moet hiervoor wel eerst een overeenkomst sluiten met RVO.

Meer weten?