Storing I&R opgelost. Wat zijn de gevolgen?

Meer artikelen
Koeien met oormerk

Gepubliceerd op: 5 september 2018 | Gewijzigd op: 5 september 2018

Van vrijdagmiddag 31 augustus tot en met dinsdagmorgen 4 september waren er storingen bij de uitwisseling van gegevens tussen CRV en het I&R-systeem. Hierdoor was het tijdelijk niet mogelijk om I&R meldingen door te geven via CRV. Inmiddels is deze verstoring voorbij en kunt u weer gewoon via CRV I&R-meldingen doorgeven.

Oorzaak storingen

CRV en RVO.nl onderzoeken de oorzaak van de storingen nog verder. Wel is duidelijk dat alleen meldingen van CRV niet altijd zijn geregistreerd in het I&R-systeem. Alle overige meldingen die zijn aangeboden via de meldkanalen van RVO.nl zijn normaal geregistreerd. Dit geldt ook voor de I&R-meldingen van andere aanbieders. Door de verstoring was het niet in alle gevallen duidelijk of de meldingen wel goed waren verwerkt.

Gevolgen te late registraties

RVO.nl zorgt ervoor dat de betreffende meldingen niet worden gezien als te late meldingen. Dit doen wij door de werkdagen van afgelopen vrijdag tot en met dinsdag (31 augustus tot en met 4 september) niet mee te tellen bij het vaststellen van de wettelijke termijn waarbinnen de melding moet zijn gedaan. U ontvangt geen factuur over meldingen die door deze storingen buiten de wettelijke meldtermijn zijn vastgelegd. Wij gaan de geregistreerde melddatum niet aanpassen.

CRV heeft de ontvangen meldingen later alsnog doorgestuurd naar het I&R-systeem. Meldingen die CRV niet heeft ontvangen moet u zelf nog registreren. Doe dit zo snel mogelijk. Heeft u geprobeerd om via CRV een melding door te geven aan het I&R-systeem, maar is dit niet direct gelukt? Dan adviseren wij u te controleren of de melding goed is verwerkt. U kunt hiervoor het meldoverzicht van CRV of het I&R-systeem bekijken. Heeft u vragen over een melding? Neem dan contact op met CRV.

Heeft u van RVO.nl een Overzicht Maatregelen en Meldingen ontvangen over een onjuiste registratie die veroorzaakt is door de storing? Controleer dan of de meldingen inmiddels wel goed geregistreerd staan.

Afvoer later geregistreerde kalveren

Binnen de sector zijn er regelingen waarbij de melddatum van kalveren in het I&R-systeem gebruikt wordt. Voorbeeld hiervan is het Kalf Volg Systeem. Deze storing kan dus wel gevolgen voor u hebben op het gebied van deze regelingen. Heeft u vragen over de wijze waarop de meldingen zijn geregistreerd? Neem dan contact op met CRV.

Hoe meldingen bekijken?

U kunt in het I&R-systeem controleren of uw meldingen goed zijn verwerkt. Ga hiervoor naar de pagina Runderen melden en kies onder Direct regelen voor Runderen Aan- en afmelden. Na het inloggen komt u in het I&R-systeem. Heeft u meerdere UBN’s? Selecteer dan eerst het juiste UBN. Kies daarna onder Raadplegen voor Meldingen. U kunt hier zoeken op levensnummer van het dier, maar ook op type melding of datum.

Meer weten?

Wilt u meer weten over I&R? Lees het op de pagina Identificatie en registratie dieren.

Service menu right