Studie: Mkb profiteert van bezit intellectuele eigendomsrechten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Studie: Mkb profiteert van bezit intellectuele eigendomsrechten

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 8 februari 2021 | Gewijzigd op: 23 februari 2021

Ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, hebben gemiddeld een 20% hogere omzet per werknemer dan ondernemingen die geen van deze intellectuele eigendomsrechten bezitten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). 

De studie ‘Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsresultaten in de EU’ bevestigt de sterke positieve relatie tussen het bezit van verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten en de economische prestaties van een bedrijf. Octrooien tonen de sterkste link met de prestaties van een bedrijf, met 36% hogere omzet per werknemer en 53% hoger salaris, in vergelijking met bedrijven zonder IE-rechten.

Grotere tendens tot innovatie

Van alle 27 EU-landen bezit het Nederlandse (en Belgische) mkb het vaakst een Europees octrooi. Hieruit blijkt een grotere tendens tot innovatie en het internationaal uitrollen van nieuwe technologie, in vergelijking met andere Europese landen.

De nieuwe studie geeft een verdere indicatie van het belang van IE voor de Europese economie. Een gezamenlijk EOB-EUIPO-onderzoek uit 2019 naar IER-intensieve industrieën, toonde aan dat dergelijke sectoren een aanzienlijk en toenemend deel van de economische activiteit en werkgelegenheid in Europa genereren. 

Hoge omzetgroei

Uit een eerdere gezamenlijke studie uit datzelfde jaar, bleek dat het mkb met octrooien, geregistreerde ontwerpen of merken, in de jaren erna sneller dan andere bedrijven een hoge omzetgroei zouden kunnen realiseren. Samen bieden deze studies overtuigend bewijs voor de positieve relatie tussen IE-rechten en economische prestaties, zowel macro-economisch als op het niveau van individuele ondernemingen. 

De studie beschrijft ook het effect van IER-bezit ten opzichte van andere factoren, zoals de omvang van een onderneming of de landen en sectoren waarin zij actief is. De resultaten bevestigen het positieve verband tussen IER-bezit en economische prestaties, met een omzet per werknemer die 55% hoger is voor IER-bedrijven. Bovendien blijkt uit de analyse dat deze relatie nog duidelijker is voor het mkb.  

Verder valt op: 

  • IER-bedrijven uit het mkb halen een 68% hogere omzet per werknemer dan bedrijven zonder intellectueel eigendom.
  • Het mkb geniet zelfs een nog hogere omzet per werknemer als verschillende IER worden gecombineerd.
  • Kleine en middelgrote bedrijven met een combinatie van octrooien, merken en geregistreerde ontwerpen genereren bijna het dubbele (98%) van de omzet per werknemer vergeleken met bedrijven zonder deze 3 IER.

Meer weten?  

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.