Service menu right

Subsidiabele kosten Stimuleringsregeling E-health Thuis verruimd

Meer artikelen
Zorg Innovatie E-health
Gepubliceerd op: 3 oktober 2019 | Gewijzigd op: 09 oktober 2019

De subsidiabele kosten binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) zijn met terugwerkende kracht verruimd. De 'aan de apparatuur gerelateerde kosten (zoals bijvoorbeeld software, licenties en abonnementen)' komen nu ook in aanmerking voor subsidie. Het maximum van 20% blijft van kracht.

Tot 20 september 2019 waren de subsidiabele kosten voor e-health beperkt tot 'eenmalige investeringen in installaties, machines en uitrusting, tot een maximum van 20% van de totale subsidiabele kosten'. In de praktijk zijn beide typen kosten echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het veld, is dit aangepast en zijn beide onderdelen subsidiabel.

Langer zelfstandig thuis

Het doel van de SET is met behulp van e-health ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Tot nu toe zijn er 33 ingediende aanvragen, waarvan 19 positief zijn beoordeeld door de adviescommissie. 10 aanvragen zijn nog in behandeling. 

Meer weten?